Ārpusstundu aktivitātes

Mūsu skolā katram izglītojamam ir iespēja iepazīt, izpaust un attīstīt savus talantus un iegūt jaunas prasmes. Piedāvājam  piecus interešu izglītības pulciņus un iespēju darboties skolēnu pašpārvaldē.

Nodarbības savigā gaisā

Interešu izglītība

Iesniegums_1

10. - 12. klase

Koris vidusskolai

Jauktais koris vidusskolai

10. - 12. klase

Robotikas pulciņš 10-12

Robotikas pulciņā paredzēts mācīties to un to

1. - 3. klase

IT pulciņš

Pulciņš kurā attīstīt tehnisko domāšanu un darboties praktiski, liekot un jaucot dažādas ierīces!

7.-9. klase

Eco Garden

Dārzniecības pulciņš, kurā attīstīt prasmes domāt un darboties zaļi!

7.-9. klase

3.-5. klašu meiteņu koris “Spīgmeitiņas”

Lieliska vieta kur attīstīt muzikālās prasmes!