Iepirkumi

Degvielas piegade Rīgas Riteņbraukšanas skolas vajadzībām ID RRS 2019/1

 

Degvielas piegade Rīgas Riteņbraukšanas skolas vajadzībām ID RRS 2018/1

 

Publiskais iepirkums
„Par sporta divriteņu piegādi Rīgas Riteņbraukšanas skolai
4 pielik Instrukcijai (velosipedu pie gādi) 2015-03-Pirkuma lig projekts

RRS_iepirkuma_instrukcija_s porta divriteņi_ 2015-03

 

Paziņojums par iepirkuma Nr. RRS 2015/03 rezultātiem:
07.12.2015. – Rīgas Riteņbraukšanas skolas iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu (Iepirkuma komisijas protokols Nr. 4-14/SPSRI-IK-5-5-pro07.12.2015.) pasludināt par uzvarētāju:

iepirkuma pretendentu SIA „KANN PLUSS” un slēgt līgumu par līguma summu – EUR 13 680.00 (trīspadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit eiro un 00 centi)bez PVN.

Lēmums: Lemums_iepirkums-pdf

Kontaktpersona:
Pēteris Griķītis
Rīgas Riteņbraukšanas skolas direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajādarbā
tālr. 67459885, e-pasts: p.grikitis@inbox.lv