Karjeras izglītība

 

Karjeras izglītība palīdz jauniešiem:

 • izprast sevi;
 • izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus;
 • apzināt savas stiprās un vājās puses;
 • plānot un vadīt savu karjeru;
 • novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus;
 • pētīt izglītības iespējas;
 • pieņemt lēmumus.

Individuālās karjeras konsultācijas

Ko jautāt pedagogam karjeras konsultantam?

Kā izzināt sevi?

 • Kā uzzināt savas stiprās puses?
 • Vai izvēlētā profesija der man?
 • Es nezinu, ko es gribu…
 • Es nevaru pieņemt lēmumu…

Kā sasniegt mērķi?

 • Kā veiksmīgi mācīties un pabeigt skolu?
 • Kā atrast mērķi?
 • Kā pārvarēt bailes?
 • Kas man var palīdzēt?

Ko darīt pēc 9. klases?

 • Kur atrast informāciju par izglītības iestādēm?
 • Kādi iestājpārbaudījumi ir jākārto?
 • Vai es varu kļūt par…?

Ko darīt pēc 12. klases?

 • Kāpēc par karjeru ir jādomā skolā?
 • Vai obligāti jāstudē?
 • Kur studēt pēc vidusskolas absolvēšanas?
 • Kur Latvijā vai ārzemēs var iegūt … profesiju?
 • Kā runāt ar vecākiem par savu nākotnes izvēli?

Kā atrast darbu?

 • Kā atrast darbu vasarā?
 • Kādas profesijas ir pieprasītākās Latvijā un pasaulē?
 • Vai profesija, kura man patīk, ir pieprasīta?
 • Kā uzrakstīt CV?
 • Kāda ir darba alga?
 • Kādi ir darba pienākumi?

Ko var iegūt sarunā ar karjeras konsultantu?

Labāk apzināties savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības.
Izveidot rīcības plānu – ko pilnveidot, ko darīt tālāk?
Saņemt atbalstu un ieteikumus piemērotākās profesijas izvēlē.
Uzzināt , kur meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs.

Karjeras atbalsts skolēniem

Pašizpētes testi

Lai varētu pieņemt nozīmīgus lēmumus par karjeras izvēli, sākumā būtiski ir izzināt sevi – izprast savas intereses, vērtības, prasmes, spējas, motivāciju, priekšrocības. Izzinot sevi, būs vieglāk atrast informāciju par iespējāmo karjeru.

Karjeras iespēju izpēte

Atrodi virzienu

Izglītības iespēju izpēte

Metodiskie materiāli

 • KIPNIS metodikas
 • Lai palīdzētu izzināt profesiju pasaules dažādību, 1. – 6. klašu skolēniem ir izstrādāta digitāli interaktīva spēle “Kļūšu par profesionāli”. Spēle ir pieejama tiešsaistē parprof.lv.
 • “Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā” Rokasgrāmata skolotājiem.
  I. Lemešonoka. Apgāds Zvaigzne ABC, 2018.

Vecākiem

Nacionālā izglītības iespēju datubāze niid.lv

 • Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē www.niid.lv atrodama informācija par izglītības iespējām Latvijā – gan par pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības mācību iestādēm, gan visdažādākajiem profesionālās pilnveides kursiem. Informāciju iespējams atlasīt gan pēc bērna interesēm, gan pēc līdz šim iegūtās izglītības un citiem parametriem.
 • niid.lv atrodami arī noderīgi materiāli par karjeras plānošanas iespējām skolas laikā, ko vecāki var izpētīt kopā ar bērnu, runājot par karjeras tēmām. Karjeras orientēšanās karte, salokāms origamo palīgs karjeras plānošanā – sadaļā infografikas lejupielādei pieejama virkne skaidrojošu un noderīgu materiālu. Vietnē pieejami arī dažādi interaktīvi rīki: e-konsultantācijasdigitālais asistents un karjeras izvēles testi.

Video lekcijas un informatīvie materiāli

 

Piesakies uz karjeras konsultāciju

Direktora vietniece audzināšanas darba jautājumos

Direktora vietniece audzināšanas darba jautājumos

Aina Kalniņa