Privātuma politika

Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas Riteņbraukšanas skola) kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu. Privātuma politika paredzēta sacensību dalībnieku personas datu aizsardzībai un privātuma tiesību nodrošināšanai. Tā paskaidro, kādos nolūkos, kā un kādi dalībnieku dati tiek iegūti, kā tie tiek izmatoti un apstrādāti. Informējam, ka (Rīgas Riteņbraukšanas skola) apstrādā sacensību dalībnieku personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Datu pārzinis ir:

Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas Riteņbraukšanas skola, Grīvas iela 28, Rīga, LV-1055, 67473809, rrsk@riga.lv).

Sacensību dalībnieka personas dati

Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām un šai Privātuma politikai. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus, komandas nosaukumu, licences nr. un disciplīnu. 

Starta saraksts, sacensību rezultāti un balvas

Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, disciplīna, starta numurs un komanda. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu rrsk@riga.lv. Šajā gadījumā dalībnieks visos publiski redzamajos sarakstos tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.

Foto un video

Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.veloskola.lv,  Latvijas medijos un sociālajos portālos.

Dalībnieka tiesības

Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir tiesības pieprasīt informāciju, veikt labojumus vai lūgt dzēst savas personas datus. Visi pieprasījumi saistībā ar personas datiem jāsūta uz e-pastu rrsk@riga.lv.

Citu personu dati, kas var tikt apstrādāti

Persona piekrīt savu datu apstrādei arī tādos gadījumos, ja ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības (Rīgas Riteņbraukšanas skolas), www.veloskola.lv, vai ar šo organizāciju saistītu projektu sekotājs sociālajos portālos, ja iesniedz sūdzību vai pretenziju un tamlīdzīgos gadījumos.

Trešās puses

Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas Riteņbraukšanas skola) nenodod dalībnieku personisko informāciju trešajām personām.

Datu uzglabāšana

Personas dati tiek uzglabāti 10 gadus. Mājaslapā www.veloskola.lv tiek atspoguļoti sacensību rezultāti, kas publiski pieejami 10 gadus.