Sports formula

Projekta nr. 2016-1-LV01-KA219-022676_1

Projekta realizācijas laiks: 2016-2018
Dalībvalstis: Horvātija, Itālija, Francija, Polija, Latvija

Projektā iesaistītās skolas:

 •  Druga gimnazija Varaždin, Horvātija;
 • Liceo scientifico statale Edoardo Amaldi, Bergamo, Itālija;
 • LEGTA Xavier Bernard, Puatjē, Francija;
 • Zespol Szkol Elektronicznych I Licealnych, Varšava, Polija;
 • Jelgavas 4. vidusskola, Jelgava, Latvija.

Projekta koordinātorvalsts: Latvija

Projekta mērķi:

 • Uzlabot mācīšanas un mācīšanās procesu matemātikā un zinātņu priekšmetos, pilnveidot skolotāju
  prasmes un kompetences, daloties inovatīvā pieredzē;
 • Nodrošināt skolēniem pievilcīgāku matemātikas un zinātņu mācību saturu, balstoties uz skolēnu
  vajadzībām, un papildināt mācību programmas ar interaktīviem uzdevumiem un to risinājumiem (egrāmata), izmantojot dažādus IKT rīkus un tehnoloģijas;
 • Uzlabot skolēnu mācību motivāciju un mācību sasniegumus matemātikā un zinātņu priekšmetos;
 • Izstrādāt metodisko materiālu (e-grāmatu), kuru varēs lietot visi interesenti ES;
 • Izstrādāt e-grāmatu ar skolēnu zinātniski pētnieciskajiem.

Projekta rezultāti:
e-grāmata: metodiskie materiāli matemātikā un zinātnēs;
e-grāmata: skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi ar uzdevumiem.

Projekta mājaslapa:
http://sportsformula.eu/
Etwinning vide:
https://twinspace.etwinning.net/24920/home