Dive into Youth Participation

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina līdz 4.septembrim pieteikties mācībām “Dive into Youth Participation” par jaunatnes līdzdalību, kas notiks Vācijā no 2023.gada 22. līdz 27.oktobrim.

Vai esi jauniešu līderis vai jaunatnes darbinieks, un vēlies radīt pārmaiņas savā kopienā un ārpus tās? Vai tevi interesē apgūt vairāk par to, ko nozīmē kvalitatīva jaunatnes līdzdalība un kā to ietvert savas organizācijas ikdienā vai jaunos projektos, ko plāno? Vai gribi labāk iepazīt programmas “Erasmus+” iespējas? Ja tā, tad “Dive into Youth Participation” ir mācības tev! Mācības norisināsies Bonnā, Vācijā, 23.-26.oktobrī (ierašanās: 22.oktobrī, došanās projām: 27.oktobrī).

Jaunatnes līdzdalība demokrātiskajā dzīvē un aktīva jauniešu pilsoniskā līdzdalība ir Eiropas Savienības (ES) Jaunatnes stratēģijas prioritātes, un tā tiek iekļauta lielākajā daļā mūsdienu jaunatnes politikas pamatnostādņu dažādās Eiropas valstīs. Programma“Erasmus+” ir viens no mehānismiem, lai īstenotu ES Jaunatnes stratēģiju – nodrošinātu jauniešiem daudzas iespējas veidot starptautiskus projektus, tādējādi stiprinot viņus ieņemt aktīvu lomu sabiedrībā un attīstīt pilsoniskās un sociālās kompetences.

Ņemot vērā šo kontekstu, mācības “Dive into Youth Participation” pulcēs 30 jauniešu līderus un jaunatnes darbiniekus no dažādām Eiropas valstīm ar mērķi uzlabot viņu izpratni par jaunatnes līdzdalību un veicināt labās prakses ieviešanu. Mācības arī ļaus uzzināt vairāk par jaunatnes līdzdalības projektu (“Erasmus+” Pamatdarbība 154,  Jaunatnes līdzdalības aktivitātes) iespējām un to, kā nodrošināt, lai jaunatnes līdzdalība būtu pilnvērtīgi iekļauta visos projektu vai līdzdalības iniciatīvu posmos.

Vairāk informācijas par projektu Dive into Youth Participation