APU – Atbalsts pozitīvai uzvedībai

“Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU) – programma, kurā iesaistās un īsteno visa skola visās skolas vidēs (klase, gaitenis, ēdnīca, utt) un katrā klasē, katrā stundā. Programma balstās uz vērtībām – patriotisms, izaugsme, cieņa un atbildība.

“Sociāli emocionālā audzināšana” (SEA) – programma, kuru īsteno klases audzinātāji.