Skolas vēsture

Pieejama skolas grāmata

“Mana skola gadu simteņos”

Mūsu absolventi

Skolas direktori

Skolas vēsture gadskaitļos

1886.gadā dibina skolu. (Pirmais pasaules karš pārtrauc skolas darbību)
1920.g. atsākas skolas mācību darbs.
1926.g.oktobrī jaunas skolas ēka tiek pabeigta un iesvētīta.
1927.g. skola ir 6.-gadīgā pamatskola
50.gadu sākumā skolas apkārtne sāk pārveidoties.
60.gados pabeidz sporta laukuma izveidošanu.
1971.gadā tiek pabeigta sporta zāle. Ievelk centrālo apkuri. Skolā ievieš kabineta sistēmu.
1977.g.tiek uzcelta troses laipa pār Iecavas upi, kas saīsina skolēniem ceļa attālumu uz skolu.
1986.g.skolai 100 gadu jubileja. Pa godu skolas pastāvēšanai tie atklāts piemiņas akmens
1988. g. uz vecā skolas malkas šķūņa pamatiem tiek uzcelta piebūve, kurā iekārtoti mājturības un amatu. kabineti un pirmsskolas grupas telpas.
1990.g. tiek noasfaltēts ceļš uz skolu.
1993.g.sporta zāles balkons tiek aizmūrēts un tiek plānots veidot skolas muzejs.
1996.g. –skolas 110.gadu jubileja.
2001.g.1.septembris –tiek atklāts skolas uzraksts ar skolas dibināšanas gadu.
2001.gads 16.novembris skola svin savas skolas karoga atklāšanu un tā iesvētīšanu.
2001.g. skola saņem atzinības rakstu par sakoptāko dzīves telpu
2003. g. sadarbībā ar „Philips” tiek realizēts projekts ”Gaišā skola”
2003.g. pie skolas par pagasta iedzīvotāju ziedojumiem tiek atklāts piemiņas akmens okupācijas varas cietušajiem.
2005.g.skolotāju aktivitātē „Skolmeistaru kauss” tiek iegūta 3. vieta.
2005.g. skolas zālei tiek mainīti logi.
2006.gads-tiek sakomponēta skolas himna.
2008.gads –Pirmsskolas bērniem izveidots rotaļlaukums .
2008.gads-skolas sporta laukuma galā tiek uzmūrēts dekoratīvs mūris un apzaļumots.
2009.gads skolā sporta zāles korpusam tiek veikta renovācija par
106 000 ls vērtībā.
2010.gads-skolas trešā stāva ēkas labā spārna iekštelpu pārbūve,skolas bibliotēkas labiekārtošana.
2011.gads. – skolas trešā stāva ēkas kreisā spārna iekštelpu pārbūve.
2012.gads – renovētas skolas tualetes.
2013.gads. – skolas virtuves renovācija, 2.stāvā klašu telpa.
2014.gads.- kapitālais remonts 3.stāva
Matemātikas kabinets, otrā stāva labajā puses daļā mūzika un sākumklases telpas.
2015.gads.- renovēta guļbaļķu ēka un kapitālais remonts 2.stāva ķīmijas kabinets
2016.gads – 2.stāvā renovētas 4 klases, gaitenis un direktores kabinets. Uzcelta ēka , kurā ir skolas garāža un saimnieciskais inventārs.
Izdota grāmata par skolas vēsturi un atklāts skolas muzejs. Skola svin 130.gadu jubileju.
2017.gads.- skolā tika veikta kāpņu telpas renovācija.
2018.gads – zēnu un meiteņu mājturības un tehnoloģijas kabinetu, pirmsskolas kāpņu telpas un gaiteņu vienkāršotā renovācija.
Pie skolas tapis jaunais tiltiņš pār Iecavas upi.Tiltiņš-“Garoziņš”
2019.gads – pirmā stāva galvenās ieejas gaitenis, garderobe, kabineti – latv. val. un angļu val .
2020.gads – pabeigta visas skolas renovācija. Iekārtoti pirmajā stāvā administrācijas kabineti – direktores, direktoru vietnieku un skolotāju istabas kopā ar skolas lietvedību. Skolas teritorijā daļēja renovācija tika veikta skolas sporta laukumā – no jauna segums basketbola laukumam un jaunu grozu uzstādīšana, futbola laukuma virmas atjaunošana, volejbola laukuma izveidošana, skrejceļa virsmas izveide un atbilstoša seguma uzklāšana. Sakņu, augļu un ogulāju dārza izveidošana . Ārstniecību augu dārzā izveidošana un iekopšana. Dārza nožogojuma uzstādīšana.