Simbolika

Karogs

Karoga averss (priekšpuse)

Karoga reverss (aizmugure)

Karoga idejas un skices autore – tekstilmāksliniece Gunta Ķēniņa

“Izmantojot pirmā skolas karoga devīzi – “Būsim jauni, lai jauni top rīti”, kas izšūta karoga aversā (priekšpusē), arī otrā skolas karoga idejas pamatā ir rīta motīvs. Rīts asociējas ar gaismu, ar rīta saules pirmajiem stariem, kas pamodina pasauli, ar dzīvību un dzīves ritējumu. Skolā ar tās darbiniekiem, skolēniem un skolotājiem ieplūst dzīvība, kustība, kņada, bērnu čalas un prieks, jaunas idejas un jauni sasniegumi. Tā ir nerimstoša virzība un tiekšanās uz jauno, inovatīvo. Izmantoju nošu motīvu abās karoga pusēs, jo skola ir ar mūzikas novirzienu. Karoga reversā (aizmugurē) izšūts skolas žetons.”

Himna

Mūzikas autors: Juris Kļava
Teksta autors: Pēteris Jurciņš

NO SKAŅU UPES

Cik pasaule ir smalku skaņu pilna!
Kur viena skaņa dziest, tur otra dzimst.
Klau, kūko dzeguze, pār mežu laižas dzilna,
Un visu nakti lakstīgala nenorimst.

Piedziedājums
Jel ieklausies, jel ieklausies,
Jel izaudz tēvuzemes balsu rotā.
Rīts noskalos no acīm pusnakts
domu grūtu.
Pirms mežu atskaņot, mērc plaukstu
strautā sudrabotā,
Un notver zarā vieglu vēja pūtu.

Ar sirdi gūtais mūžam paliek prātā,
Ar sirdi radītais ik domu augstos toņos ceļ.
Mums dziesma jāizdzied, vēl citu nedziedātā,
Viens mūžs no skaņu upes jāpasmeļ.

Skatīt himnas notis
Klausīties himnu

Grafiskā identitāte

Logo

Kopš 2002. gada Garozas pamatskolai ir vienots logo. Ideja ir tāda un tāda. Dizaina autors ir mākslinieks Jānis Strupulis.

Logo vektorgrafikas fails (pdf)

Logo izmantošana dizainā

Logo lietošanai skolas prezentācijām un citiem nolūkiem. Derīgs izmantošanai Wordā, PowerPoint prezentācijās utt.