27.06.2024.

Lai popularizēt riteņbraukšanas sporta veidu un piesaistītu jaunatni aktīvām sporta nodarbībām. 04.07.2024. Rīgas Riteņbraukšanas skolas organizē velosacensības individuālajā braucienā. Vecumā no 7 līdz 13 gadiem (zēniem un meitenēm).
Dalība bezmaksas
Online pieteikšanās  www.bulta.lv/rrs