slider2

Vēsture

Rīgas Riteņbraukšanas skola tika atklāta 2008.gada 1.aprīlī, pamatojoties uz Rīgas domes Izglītības, Jaunatnes un sporta komitejas lēmumu, apvienojot divas Rīgā esošās Bērnu jaunatnes sporta skolas:

 

        1. 1975.gadā dibināto Specializēto olimpisko rezervju riteņbraukšanas bērnu-jaunatnes sporta skolu ( SORR BJSS ) kura adradās Pārdaugavā, Dārza ielā 2, pārceļoties uz jaunu adresi Baložu ielā 24 SORR BJSS tika pievienots nosaukums „Baltika”, lai popularizējot riteņbraukšanas sasniegumus Eiropā. 2004.gadā SORR BJSS „Baltika” jauna pārcelšanās uz patreizējo RRS atrašanās vietu – Grīvas ielā 28, kuras adresi Jūs varat atrast RRS mājas lapā www.veloskola.lv .

        2. 1907.gadā dibinātā Sporta biedrība „Marss”, kurā, ar privāto ziedotāju atbalstu tika nopirkts zemes gabals –tagadējā adresē Brībības gatvē 207. Divu gadu laikā (1909.-1911.g.) tika uzbūvēts velotreks, kurš vairākkārt remontēts un renovēts darbojās līdz 1985.gadam. 1944.gadā velotreks pārgāja sporta biedrības „Daugava” īpašumā un tika izveidots Rīgas Centrālais riteņbraukšanas klubs( CRK ). 1989.gadā tika atjaunots vēsturiskais nosaukums: Riteņbraukšanas klubs „Marss” ( kurš darbojās līdz 2008.gada 31.martam ).

         Divu gadu laikā pēc divu skolas – „Marss” un SORRBJSS „Baltika” apvienošanas, pateicoties aktīvam RRS (Rīgas Riteņbraukšanas skolas) administrācijas un kolektīva darbam, un ar IKSD (Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta) atbalstu, visā Rīgas pilsētā tika atvērtas un sāka darboties 8 sporta bāzes riteņbraukšanas sportistu sagatavošanai. Šīs sporta bāzes aptver praktiski visu Rīgas pilsētu (sk. karti-shēmu). Skolā nodarbojas audzēkņi no 5-6 gadu vecuma līdz 25 gadu vecumam. Uzsākot nodarbības, galvenais akcents tiek likts uz fizisko sagatavotību ar pāreju uz specializāciju.

         RRS pašreiz ir trīs galvenie riteņbraukšanas virzieni: šoseja, sākot no 10-11 gadiem, MTB, sākot no 10-11 gadiem, BMX, sākot no 5-6 gadiem. Skolā ir vairāk kā 400 audzēkņu, sākot no sākumsagatavošanas līdz augstākās sporta meistarības grupām. Skola darbojas, pamatojoties uz LR Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprināto Nolikumu. Tā kā Latvijā nav neviena treka, ziemas laikā treniņu procesa nodrošināšanai, rīkojam izbraukuma treniņus uz velotreku Paņevēžā (Lietuvā). Saskaņā ar apstiprinātiem grafikiem, pilnvērtīgāka treniņu procesa nodrošināšanai, tiek izmantotas sporta skolai un sporta bāzem tuvākesošo vispārizglītojošo skolu sporta zāles un peldbaseini. Jau trešo gadu vasaras periodā 2 reizes nedēļā ir radīta iespēja audzēkņu drošības interesēs izmantot treniņiem Biķernieku auto-mototrasi. Tur notiek ne tikai treniņi, bet arī virkne sacensību riteņbraukšanā šosejā. Kleistos, slēgtā

angārā, ir ierīkota trase BMX nodaļai, kur arī notiek ne tikai treniņi, bet arī tiek rīkotas sacensības. Ir atklāta BMX trase  Mežaparkā( 12.08.2011.g.), kura celtniecības gaita ritēja 4 gadus (skatīt- www.bmxrace.lv ). Visās sporta bāzēs strādā augsti kvalificēti treneri, viņiem visiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība. RRS treneri pastāvīgi pilnveido savas zināšanas Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Tālākizglītības centra rīkotajos kursos. Pēdējo trīs gadu laikā 6 RRS darbinieki ir ieguvuši augstāko pedagoģisko izglītību, absolvējot Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju.

        Skolā darbojas labiekārtots medicīnas centrs, kurā strādā augsti kvalificēti speciālisti. Skolas audzēkņus te ne tikai apseko, bet vienmēr var sniegt nepieciešamo medicīnisko palīdzību.

        Tie RRS sportisti, kuriem ir Latvijas Riteņbraukšanas federācijas izsniegtās licenzes, var saņemt atlaides līdz 30 % apmērā velosipēdu un to rezerves daļu iegādei daudzos Rīgas veloveikalos.

        Tikai Latvijā RRS audzēkņi piedalās vairāk kā 40 sacensībās. 2009.-2011. gados Latvijas izlases junioru un U-23 komandas šosejā, BMX un MTB tika nokomplektētas praktiski no RRS audzēkņiem, kuri godam pārstāvēja Latvijas valsti gan Pasaules kausa posmos, gan daudzās citās starptautiskās sacensībās. Pasaules čempionātā riteņbraukšanā šosejā ( Kopenhagena, Dānija, 19.-25.09,2011. ) RRS audzēknis Andris SMIRNOVSizcīnīja augsto 10.vietu no 155 startējušiem sacensību dalībniekiem. Pirmajās jauniešu Olimpiskajās spēlēs Singapurā 2010. gadā Latvijas delegācijas sastāvā bija 3 RRS audzēkņi gan šosejā, gan BMX, gan MTB. Viņu sekmīgā starta rezultātā, Latvija 2011. gadā UCI (Starptautiskās riteņbraukšanas savienības) Eiropas Nacionalajā valstu rangā uz 25.09.2011. ieņem augsto 9. vietu 34 valstu konkurencē, kas dod ieskaites punktus Latvijas dalībai Pasaules čempionātos un Olimpiskajās spēlēs. Tas ir ļoti izcils saniegums.

         Mūsu audzēkņu sasniegumi visās vecuma grupās un pa visiem riteņbraukšanas sporta disciplīnām atspoguļoti Latvijas Republikas un RRS rangu tabulās ( skatīt sadaļā “Rangi” ).