Vakances

Rīgas Riteņbraukšanas skola aicina darbā lietvedi.

 

Prasības

Augstākā izglītība. Obligāta darba pieredze lietvedībā. Augstākās pakāpes valsts valodas zināšanas. Angļu un krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.Teicamas datorzināšanas un iemaņas darbā ar biroja tehniku. Prasme plānot un organizēt savu darbu.

 

Darba pienākumi

Lietvedības darba organizācija un nodrošināšana atbilstoši LR tiesību aktiem un skolā noteikto kārtību.

Dokumentu aprites organizēšana.

Personāla dokumentu sagatavošana un pārzināšana(darba līgumi, rīkojumi uc.dokumentācija).

Nodrošināt skolas arhīva pārvaldību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Sagatavot un noformēt rīkojumus pamatdarbības jautājumos.

Veidot un sistematizēt lietas, atbilstoši skolas nomenklatūrai.

Veikt sanāksmju protokolēšanu.

Veikt datu ievadi informācijas sistēmā KADRI.

Veikt datu ievadi dokumentu reģistrēšanas sistēmā RDLIS.

 

Mēs piedāvājam

Darbu jaukā kolektīvā un pozitīvu atieksmi.

Labus darba apstākļus.

Stabilu atalgojumu.

Sociālās garantijas.

 

Uz pārrunām aicināsim tos pretendentus, kuru CV un pieteikuma vēstule liksies mums viss atbilstošākā.

 e-pasts ( aumeistere@inbox.lv )