SERGEJS TIHOŅENKO

05.05.2022

e-pasts: stihonenko2@edu.riga.lv

sporta bāze: Grīvas iela 28, Rīgas Riteņbraukšanas skola