slider2

Sirsnīgi sveicam mūsu direktoru Nikolaju Kalašņikovu nozīmīgajā dzīves jubilejā!Sirsnīgi sveicam mūsu direktoru Nikolaju Kalašņikovu nozīmīgajā dzīves jubilejā!admin-ajax.php

Paldies par ieguldīto darbu un enerģiju riteņbraukšanas sporta attīstībā Latvijā!

Novēlam stipru veselību, dzīvesprieku,  labo ieceru īstenošanos un vēl daudz labu darbu arī turpmāk!

Daudz baltu dieniņu!!!

 

Rīgas Riteņbraukšanas skolas kolektīvs