Personāls

VITĀLIJS POĻAKOVS – DIREKTORS

Kontaktinformācija: E-pasts: vpolakovs@edu.riga.lv Darba tālrunis: 25900371

VILNIS BULS – DIREKTORA VIETNIEKS IZGLĪTĪBAS JOMĀ

Kontaktinformācija: E-pasts: vbuls2@edu.riga.lv  

PĒTERIS GRIĶĪTIS – DIREKTORA VIETNIEKS ADMINISTRATĪVI SAMNIECISKAJĀ DARBĀ

Kontaktinformācija: Darba tālrunis: 25901104 E-pasts: pgrikitis@edu.riga.lv

AIGARS ERNSTSONS – SPORTA KOMPLEKSA VADĪTĀJS(BMX TRASE “MEŽAPARKS”)

Kontaktinformācija: Mob. 26428888; E-pasts: aernstsons@edu.riga.lv BMX nodaļas koordinātors.

GITA ZĀLE – LIETVEDĪBAS PĀRZINE

Kontaktinformācija: Darba tālrunis: 67473810 E-pasts: gzale@edu.riga.lv

GUNTA ŽĒPERE – IZGLĪTĪBAS METODIĶE

Kontaktinformācija: Darba tālrunis: 67473810 E-pasts: gzepere2@edu.riga.lv

LUDMILA PAVLOVA – GALVENĀ SPECIĀLISTE, SPORTA TRENERE

Kontaktinformācija: Darba tālrunis: 67473810 E-pasts: lpavlova6@edu.riga.lv Vecāku līdzfinansējuma administrēšana.

KRISTAPS SKADMANIS – SPORTA INSTRUKTORS

Kontaktinformācija: E-pasts: kskadmanis@edu.riga.lv

DIDZIS APINIS – SAIMNIECĪBAS PĀRZINIS

Kontaktinformācija: E-pasts: dapinis@edu.riga.lv