Personāls

VITĀLIJS POĻAKOVS – DIREKTORS
e-pasts: vpolakovs@edu.riga.lv

VILNIS BULS – DIREKTORA VIETNIEKS IZGLĪTĪBAS JOMĀ
e-pasts: vbuls2@edu.riga.lv

PĒTERIS GRIĶĪTIS – DIREKTORA VIETNIEKS ADMINISTRATĪVI SAMNIECISKAJĀ DARBĀ
e-pasts: pgrikitis@edu.riga.lv

DIDZIS APINIS – SPORTA KOMPLEKSA VADĪTĀJS(BMX TRASE “MEŽAPARKS”)
e-pasts: dapinis@edu.riga.lv

VITĀLIJS SMIRNOVS – IZGLĪTĪBAS METODIĶIS
e-pasts: vsmirnovs3@edu.riga.lv

GITA ZĀLE – BIROJA ADMINISTRATORE
e-pasts: gzale@edu.riga.lv

GUNTA ŽĒPERE – IZGLĪTĪBAS METODIĶE
e-pasts: gzepere2@edu.riga.lv

LUDMILA PAVLOVA – GALVENĀ SPECIĀLISTE
e-pasts: lpavlova6@edu.riga.lv

KRISTAPS SKADMANIS – SPORTA INSTRUKTORS
e-pasts: kskadmanis@edu.riga.lv

JEĻENA KULAGO – FIZIOTERAPEITE
e-pasts: jkulago@edu.riga.lv