Personāls

ILVA SALMIŅA – DIREKTORA P.I.
e-pasts: isalmina@edu.riga.lv

GUNTA ŽĒPERE – DIREKTORA VIETNIECE ADMINISTRATĪVI SAMNIECISKAJĀ DARBĀ
e-pasts: gzepere2@edu.riga.lv

VITĀLIJS SMIRNOVS – IZGLĪTĪBAS METODIĶIS
e-pasts: vsmirnovs3@edu.riga.lv

GITA ZĀLE – LIETVEDĪBAS PĀRZINE
e-pasts: gzale@edu.riga.lv

LUDMILA PAVLOVA – GALVENĀ SPECIĀLISTE
e-pasts: lpavlova6@edu.riga.lv

KRISTAPS SKADMANIS – SPORTA INSTRUKTORS
e-pasts: kskadmanis@edu.riga.lv

JEĻENA KULAGO – FIZIOTERAPEITE
e-pasts: jkulago@edu.riga.lv

ALISA VĒTRA – MEDICĪNAS MĀSA

e-pasts: avetra3@edu.riga.lv