RĪGAS RITEŅBRAUKŠANAS SKOLAS (turpmāk – Sporta skola)