Rigas-Ritenbrauksanas-skolas-nolikums_samazinats-2