Noteikumi izglītojamo uzņemšanai, pārcelšanai un atskaitīšanai Rīgas Riteņbraukšanas skolā