NORMATĪVIE AKTI

 
————————————————————————————————————————————————————————
 
 
————————————————————————————————————————————————————————
 
 
————————————————————————————————————————————————————————

 
 
————————————————————————————————————————————————————————
 
Rīgas Riteņbraukšanas skolas iekšējās kārtības noteikumi
 
 
 
 
 
 
————————————————————————————————————————————————————————
 

Rīgas Riteņbraukšanas skolas drošības noteikumi:

 
 
 
 
————————————————————————————————————————————————————————
 
Rīgas Riteņbraukšanas skolas Padomes reglaments
 
 
————————————————————————————————————————————————————————
 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta noteikumi Nr.3-nts par trauksmes celšanas kārtību
 
  

#Vienota centralizēta trauksmes celšanas sistāma

 
————————————————————————————————————————————————————————

 

Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika

https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika