NORMATĪVIE AKTI

*Rīgas Riteņbraukšanas skolas drošības noteikumi:

Vienota centralizēta trauksmes celšanas sistāma

*Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika

Detaļas

Rīgas Riteņbraukšanas skola

Rīga, Grīvas iela 28, LV-1055

Tel.: 67473810, 67553275

Fax.: 67473809

e-mail: rrs@riga.lv

Izvēlne

menu