NORMATĪVIE AKTI


Tīmekļa vietnē – www.trauksmescelejs.lv   * Noteikumi par izglītības procesa organizēšanu Rīgas Riteņbraukšanas skolā 2020./2021.m.g., nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanuLejupielādēt

*Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika