VITĀLIJS SMIRNOVS – PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS, SPORTA TRENERISe-pasts: vsmirnovs3@edu.riga.lv