VITĀLIJS SMIRNOVSe-pasts: vsmirnovs3@edu.riga.lv

sporta bāze: Grīvas iela 28 RRS

Jaunatnes programmas 2020.gada sacensību un mācību treniņu nodarbību kalendārs