PĒTERIS GRIĶĪTIS – DIREKTORA VIETNIEKS ADMINISTRATĪVI SAMNIECISKAJĀ DARBĀKontaktinformācija: Darba tālrunis: 25901104 E-pasts: pgrikitis@edu.riga.lv