slider2

PĒTERIS GRIĶĪTIS – DIREKTORA VIETNIEKS ADMINISTRATĪVI SAMNIECISKAJĀ DARBĀPersoniskā informācija:

Darba tālrunis: 67473810; Mob. 28888880

E-pasts: pgrikitis@edu.riga.lv