JEĻENA KULAGO – FIZIOTERAPEITEe-pasts: jkulago@edu.riga.lv