Izmaiņas saistībā ar vienu no VFS etapiem - krosu!

Sakarā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem un treneru izteikto viedokli - pirmkārt, par to kad treniņu process šobrīd notiek ziemas treniņu režīmā (iekštēlpās), otrkārt, šādos laika apstākļos pastāv liela iespāja sportistiem gūt traumas, kas ietekmētu gatavošanās procesu 2017.gada sezonai.

Tiek atcelts viens no VFS etapiem – Kross un līdz ar to veikt izmaiņas VFS 2016./2017.m.g. nolikumā ( skatīt šeit: ).

Detaļas

Rīgas Riteņbraukšanas skola

Rīga, Grīvas iela 28, LV-1055

Tel.: 67473810, 67553275

Fax.: 67473809

e-mail: rrs@riga.lv

Izvēlne

menu