Rekvizīti

Rīgas Riteņbraukšanas skolas rekvizīti

1.E-rēķiniem:

Saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga,LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

Konta Nr.:LV07NDEA0021000916071

LuminorBank AS

SWIFT kods: NDEALV2X

RD IKSD Rīgas Riteņbraukšanas skola

Adrese:Grīvas iela 28, Rīga, LV-1055

identifikācijas kods: 2102561

2.Papīra formāta rēķiniem:

Maksātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga,LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

Konta Nr.:LV07NDEA0021000916071

LuminorBank AS

SWIFT kods: NDEALV2X

Saņēmējs:IKSD Rīgas Riteņbraukšanas skola