Mācību treniņu nodarbības Slovākijā (treneri I.Aisens un S.Tihoņenko)