Izglītojamo uzņemšana

Rīgas Riteņbraukšanas skola uzņem izglītojamos sagatavošanas grupās:

Šosejas riteņbraukšana no 7 gadiem;

BMX riteņbraukšana no 6 gadiem.

Rīgas Riteņbraukšanas skolas izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas veidlapas:

1. Iesniegums – uzņēmšana skolā

2. Iesniegums – atskaitīšana no skolas

3. Iesniegums – atskaitīšana no skolas no trenera

4. Iesniegums – pāriešana pie cita trenera

5. Iesniegums – programmu maiņa