Izglītojamo uzņemšana

Rīgas Riteņbraukšanas skola uzņem izglītojamos sagatavošanas grupās:

Šosejas riteņbraukšana no 7 gadiem;

BMX riteņbraukšana no 6 gadiem.

Rīgas Riteņbraukšanas skolas izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas veidlapas: