Atsākti bezkontakta mācību treniņi/nodarbības

18.05.2020

Cien. Vecāki!

Ir atsākti bezkontakta mācību treniņi/nodarbības. Zemāk norādītos noteikumus pārrunājiet ar saviem bērniem.

Vadot bezkontakta mācību treniņus/nodarbības ievērot sekojošus noteikumus:

  1. Mācību treniņa/nodarbības norisei vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 25 personas (ieskaitot treniņa/nodarbības vadītāju un citus darbiniekus);
  2. Mācību treniņa/nodarbības laiks sporta bāzes iekštelpās nepārsniedz 2 (divas) stundas, ārtelpās – netiek ierobežots;
  3. Mācību treniņa /nodarbības dalībnieki ievēro 2 (divu) metru distanci;
  4. Netiek pieļauts, ka fiziski pārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas;
  5. Mācību treniņa /nodarbību laikā ievērot higiēnas prasības (piemēram, mazgājot rokas, klepojot, WC apmeklējums utt);
  6. Lietot tikai individuāli izmantojamās dzeramās sporta pudeles;
  7. Mācību treniņa /nodarbībās nepiedalīties, ja jūtama slikta pašsajūta;
  8. Mācību treniņa /nodarbībās netiek iesaistītas personas, kas ir jaunākas par 7 (septiņiem) gadiem;
  9. Ievērot citus noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskos drošības noteikumus;
  10. Līdz jaunam rīkojumam neizmantot sporta bāžu garderobes un dušas.

 

Veiksmīgus treniņus!