Aicinām darbā direktora vietnieku izglītības jomā

DARBA SLUDINĀJUMS

Rīgas Riteņbraukšanas skola

Aicinām darbā direktora vietnieku izglītības jomā (profesijas kods: 1345 04).

Darba vieta: Rīga, Grīvas iela 28.

Prasības:

Izglītība atbilstoša 11.09.2018. MK noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
Vismaz 1 gada pieredze līdzīgā amatā izglītības iestādē (vēlams - profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē)
LR normatīvo aktu pārzināšana saistībā ar amata pienākumiem
Pieredze dokumentācijas izstrādē atbilstoši normatīvo aktu prasībām
Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī
Pieredze darbā ar VIIS
Labas datorprasmes (MS Office)
Labas komunikācijas un sadarbības prasmes

Darba pienākumi:

Plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši skolas akreditācijas normatīvajiem dokumentiem, LR normatīvo aktu prasībām un citiem skolai saistošiem normatīvajiem aktiem
Izstrādāt dokumentāciju izglītības jomā (skolas attīstības plāns, mācību gada plāns, pašvērtējuma ziņojums u.c.)
Nodrošināt izglītības kvalitātes izvērtējumu
Veicināt mācību-treniņu grupu komplektēšanu, kontrolēt mācību-treniņu procesu un audzēkņu dalību sacensībās
Plānot un sadalīt pedagogu darba slodzes, kontrolēt pedagogu darbu, veikt pedagogu darba uzskaiti un analīzi
Ievadīt datus Valsts izglītības informācijas sistēmā
Nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei
Citi pienākumi atbilstoši amata aprakstam

Piedāvājam:

Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas
Profesionālās pilnveidošanās iespējas un personīgo izaugsmi

Darba laiks: pilnas slodzes darbs.

Algas likme: 1050.00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas

Pieteikties var līdz š.g. 19.novembrim, sūtot CV un motivācijas vēstuli uz rrsk@riga.lv.

Uz pārrunām tiks aicināti pretendenti, kuri atbildīs noteiktajām prasībām.

Par rezultātiem tiks informēti tikai tie pretendenti, kuri būs ieradušies uz pārrunām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas Riteņbraukšanas skola. Pretendentu personas dati tiks uzglabāti 2 gadus pēc konkursa noslēgšanas.

Detaļas

Rīgas Riteņbraukšanas skola

Rīga, Grīvas iela 28, LV-1055

Tel.: 67473810, 67553275

Fax.: 67473809

e-mail: rrs@riga.lv

Izvēlne

menu