Rīgas Riteņbraukšanas skolas sporta nometne “Riteņvasara 2023”

14.06.2023

Smiltenē no 2023.gada 03.jūnija līdz 11.jūnijam notika Rīgas Riteņbraukšanas skolas sporta nometne “Riteņvasara 2023”,  kurā piedalījās 24 izglītojamie. Nometnes darbību uzraudzīja sporta treneri Svetlana Dāle (nometnes vadītāja), Jānis Rubiks un Ivars Milužs. Kopīgie velobraucieni un aktivitātes uzlaboja izglītojamo fizisko veselību, kas ļāva sekmīgi sagatavoties turpmākajām sacensībām. Nometnes ietvaros izglītojamie piedalījās arī velosacensībās Smiltenes kauss un Latvijas čempionāts daudzdienu velobraucienā, kur uzrādīja labus rezultātus.