slider2

Rekvizīti

Saņēmējs:

Rīgas Riteņbraukšanas skola
Piegādes adrese: Grīvas iela 28, Rīga, LV-1055

Maksātājs: RDIKSD
Reģ. Nr. 90000013606
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
IBAN konta Nr. LV07NDEA0021000916071
Luminor Bank AS,
SWIFT kods: NDEALV2X
Ziedojumu un dāvinājumu konta Nr.
IBAN konta Nr. LV95NDEA0081000016070