slider2

PĒTERIS GRIĶĪTIS – DIREKTORA VIETNIEKS ADMINISTRATĪVI SAMNIECISKAJĀ DARBĀPersoniskā informācija:

Darba tālrunis: 67459885 ; Mob. 28888880

E-pasts: P.Grikitis@inbox.lv